סגור
התחבר
מגש - שירותים כלליים בעמ
טיקטקתי

הגנת סיסמא לטיק שלכם

טיק מיועד גם לחומר רגיש של חברתכם כגון:

 

דוח הנהלת החברה לבעלי מניותיה

פרסום דוח שנתי(מאזן) או רבעוני

דו"ח כדאיות על רכישה חדשה או פיתוח חדש של החברה

דו"ח רווח והפסד חודשי/תקופתי עם באורים ופירוטים

קטלוג ומחירון ללקוח מסוים

תיק נהלים פנימי של החברה/הארגון

ספר תפעול פנימי לעובדי החברה

 

לצורך כך נוכל, לבקשתכם לכלול בטיק כניסה עם סיסמא מורשית.

 

 

ניתן לקבוע שמרבית דפי הטיק הינם גלויים לכל ורק מדף מסוים ואילך תידרש סיסמא כדי לצפות ביתר העמודים.